Skip to main content

Proces projektowy

Projekt koncepcyjny

Celem koncepcji architektonicznej jest wypracowanie układu funkcjonalnego, formy oraz zapewnienie ergonomii budynku. Nieodłącznym etapem projektu koncpecju jest również dobór materiałów wykończeniowych. Projekt koncepcyjny uwzględnia ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do akceptacji rozwiązań projektowych przed opracowaniem projektu budowlanego. 

Projekt budowlany

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektu budowlanego służącej uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także stanowi podstawę do wykonania projektu wykonawczego. Dokumentacja zawiera:

a) Niezbędne opinie, uzgodnienia i oświadczenia
b) Mapę do celów projektowych
c) Plan zagospodarowania terenu – część rysunkowa i opisowa
d) Projekt architektoniczny – część opisowa i rysunkowa
e) Projekt konstrukcyjny – część opisowa i rysunkowa
f)  Projekt instalacji sanitarnych tj,:

 • Schemat technologiczny instalacji źródeł ciepła
 • Obliczenia OZC oraz projekt instalacji CO
 • Instalacja wod-kan, deszczowa
 • Charakterystyka energetyczna wraz z analizą OZE (analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii)

g) Projekt instalacji elektrycznej
h) Ewentualne dodatkowe projekty jak np. projekt zjazdu z drogi publicznej lub projekt drogowy, projekt rekuperacji, GWC … 

Projekt wykonawczy

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego umożliwiającego jednoznaczną realizację inwestycji w pełnym zakresie ze zwróceniem szczególnej dbałości na jakość wykonanych rozwiązań i detali architektonicznych. Zawartość projektu wykonawczego może być różna w zależności od specyfiki projektu.

Projekt wnętrz

Projekt koncepcyjny

Celem koncepcji wnętrz jest wypracowanie układu funkcjonalnego i charakteru wnętrza poprzez:

a) Propozycje materiałowe i kolorystyczne wykończeń ścian, posadzek, sufitów, stolarki drzwiowej
b) Koncepcje zabudów meblowych i innych elementów projektowanych na zamówienie
c) Propozycje doboru mebli katalogowych
d) Lokalizację oraz dobór osprzętu oświetleniowego

Projekt przedstawiony zostaje w formie płaskich rzutów funkcjonalnych oraz prostych wizualizacji trójwymiarowych.

Projekt wykonawczy

 • Projekt zmian budowlanych 
 • Projekt ukłądu posadzek
 • Projekt sufitów 
 • Projekt instalacji elektrycznych 
 • Projekt instalacji wod-kan
 • Szczegółowy projekt zabudów meblowych i innych elementów projektowanych na zamówienie
 • Rozwinięcia ścian 
 • Zestawienia materiałowe i ilościowe 

W zależności od specyfiki projektu podana powyżej zawartość dokumentacji może się różnić i określona zostanie na etapie sporządzania oferty oraz w umowie.