Zespół budynków oświatowych w Iławie wraz z halą sportową i basenem

Celem opracowania jest projekt kompleksu edukacyjnego składającego się ze szkoły podstawowej, przedszkola i bloku sportowego.  Kompleks w założeniach ma za zadanie zapewnić wygodne użytkowanie dla 125 dzieci przedszkolnych oraz 600 uczniów w wieku szkolnym. Dany obiekt, zarządzany  przez odpowiednią kadrę, musi  zapewniać zaplecze w postaci przestrzeni wspólnych  tj. bloku żywieniowego, hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego, oraz przestrzeni rekreacji i zabaw. Ponadto, projektując budynek należało zapewnić możliwość potencjalnej rozbudowy założenia o krytą pływalnie.Wyzwaniem projektowym było stworzenie kompleksu, który łączy w sobie kilka podstawowych, wzajemnie zgranych funkcji. Generalnym założeniem było takie rozplanowanie programu funkcjonalno-użytkowego aby stanowił on jak najprostszy podział na strefy użytkowania.  Użytkownicy muszą mieć możliwość łatwej i przejrzystej komunikacji. Ponadto, obiekt powinien zapewniać zdrowe i wygodne warunki do nauki, w związku z czym należało zapewnić  jak najlepsze doświetlenie wnętrz. Dodatkowo, bardzo ważnym aspektem, według wielu badań, jest zapewnienie dobrej przestrzeni do relaksu i ogólnej rekreacji w towarzystwie zieleni. Bliskość natury posiada korzystny wpływ na ogólne funkcjonowanie człowieka. Dlatego odgórnym zadaniem było także stworzenie dla użytkowników bliskiego kontaktu z przyrodą.

Obszar opracowania wynosi 4,3 ha. Dla danego terenu został opracowany plan miejscowy, wedle którego kształtowano projektowane założenie. Duży działka pozwoliła na dość swobodne  kształtowanie zabudowy. Zdecydowano się na układ atrialny umożliwiając  dobre nasłonecznienie  i zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Wewnętrzne dziedzińce kompleksu dopełniają kompozycje przestrzenną oraz stanowią swoiste oazy zieleni urządzonej. Założono, że wewnętrzne patia posłużą dzieciom  jako „ zielone klasy” i bezpieczne miejsce do zabaw podczas przerw. Patia  nie tylko doświetlają korytarze i klasy, tworzą one także bezpieczna przestrzeń edukacji oraz zabaw na wolnym powietrzu. Forma obiektu jest w zasadzie bardzo prosta i bazuje na planie dwóch, wzajemnie przesuniętych między sobą kwartałów. Główne elementy budynków zostały podkreślone wyraźnymi akcentami kolorystycznymi. Budynek pomimo zwartej bryły przez swą fasadę uwidacznia podziały wynikające z jego funkcji. Szkoła podstawowa jest bardziej stonowana  i oscyluje w kolorach bieli z akcentami drewnianymi. Natomiast, przedszkole ze względu na swą specyfikę silnie odznacza się bardziej żywymi kolorami (tj. zieleń i odcienie żółci). Z kolei, w wykończeniu hali sportowej dominuje fasada o fakturze drewna. Całość dopełniona została odpowiednio dobraną zielenią urządzoną.

Dane

Lokalizacja: Iława
Powierzchnia: 10 264 m2
Architekci: Rafał Socha, Piotr Krukierek
Zakres: Projekt konkursowy, III miejsce
Projekt: 2019